just just.
Key visual’e do akcji promocyjnych sklepu, projektowane w wielu formatach na potrzeby komunikacji wewnętrznej w serwisie, mailingów, reklam internetowych, do mediów społecznościowych oraz prasy.
feel free to contact

me :)